Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Православ’я в 13 – 16 ст.

Підрозділи

Бібліографічні записи (21 – 30 / 36)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Нагаєвський І. Д.] Нарис історії Галицької митрополії у 150-річчя її відновлення. – Філядельфія: Америка, 1958 р. – 43 с.

[Назарко І. І.] Галицька митрополія. – AOSBM, 1958, ser. 2, sect. 2, t. 3, № 1-2, p. 173 – 189.

[Оболенський Д. Д.] Bizantium, Kiev and Moscow: a study in ecclesiastical relations. – Dumbarton Oak papers, 1957, v. 11, p. 21 – 78.

[Островський Д.] Why did the metropolitan move from Kiev to Vladimir in 13 century? – «Christianity and the eastern slavs», Oxford, 1993, p.

[Паславський І. В.] Церква і культура на Україні в середні віки. – Київська церква, 2000 р., № 1, с. 60 – 68; № 2, с. 55 – 65.

[Пеленський Я. Б.] The origins of the muscovite ecclesiastical claims to the kievan inheritance: early 14 century to 1461. – «Christianity and the eastern slavs», Oxford, 1993, p. 102 – 115.

[Побуцький С. О.] Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин 14 - 15 століть. – Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2011 р. – 204 с.

[Рибинський В. П.] Киевская митрополичья кафедра с сер. 13 до кон. 16 в. – ТКДА, 1891 г., № 1, с. 104 – 155; № 4, с. 697 – 709; № 5, с. 11 – 40.

(3)