Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

„Києво-Могилянська академія в історії України”, студентська наукова конференція, Київ, 11 – 12 жовтня 1995 р.

„Києво-Могилянська академія в історії України”, студентська наукова конференція, Київ, 11 – 12 жовтня 1995 р. – К.: [б. в.], . – 57 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА1686

Мова видання: українська

Історичний період: 1995 р.

Тези доп. / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Укр. лютеран. церква.

Категорії

Предмет: Нові надходження