Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гупало В. Звенигород і Звенигородська земля у XI-XIII століттях.

Гупало В. Звенигород і Звенигородська земля у XI-XIII століттях. – Львів : р. – 532, [40] с. : іл., табл.

Бібліотеки: НБУВ: СО33558

Мова видання: українська

(соціоісторична реконструкція) / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича.

У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень одного із найдавніших столичних міст княжої доби у Галицькій землі – Звенигорода та висвітлено питання соціально-економічного, політичного і культурного розвитку Звенигородської землі. Відзначено внесок дослідників ХІХ–ХХ ст. у вирішення питань локалізації города, реконструкції його укріплень, планувальної структури, державної території князівства. Значне місце відведено проблемам політичної історії Звенигорода. Основна увага зосереджена на питаннях виникнення міста, етапах розвитку його просторової організації, соціальній топографії. Представлено характеристику забудови складових частин города, споруд, встановлюється їхня хронологія та періодизація. Детально проаналізовано рештки дерев’яних реліктів садиб, їхні межі, особливості внутрішнього розпланування. Зроблено спробу реконструювати загальний план міста та мережу поселенських структур на території князівства. У світлі запропонованих висновків Звенигород виступає в ролі крупного столичного осередку економічно розвиненого князівства, що займало важливе місце в історії Південно-Західної Русі і Східної Європи.

Категорії

Автор: Гупало Віра Деонизівна

Географічний об’єкт: Звенигород

Предмет: Археологія Київської Русі