Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Шамраєва В. М. Зовнішньополітична концепція УНР доби Директорії: процес вироблення та практична реалізація.

Шамраєва В. М. Зовнішньополітична концепція УНР доби Директорії: процес вироблення та практична реалізація. – Х.: Магістр, . – 171 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА767737

Мова видання: українська

В. М. Шамраєва; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.

Категорії

Автор: Шамраєва В. М.

Предмет: Нові надходження