Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Григорович В. И. Записка антиквара о поездке его на Калку и Калмиус, в Корсунскую землю и на южное побережье Днепра и Днестра.

Григорович В. И. Записка антиквара о поездке его на Калку и Калмиус, в Корсунскую землю и на южное побережье Днепра и Днестра. – Од.: г. – 48, 6 с.
Частина про Дністер: Херсонские епархиальные ведомости, 1874 г., № 18, с.

Бібліотеки: НБУВ: В221245 В222384 ВИ4165; ІАК: XIII.3 / Х-39

Мова видання: російська

Категорії

Автор: Григорович Віктор Іванович (1815 – 1876 рр.)

Географічні об’єкти (4): Дніпро ріка, Дністер ріка, Калка ріка, Кальміус ріка

Предмет: Краєзнавство України