Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернецький Є. Власенки, Гладкі, Щигельські та Лопухіни.

Чернецький Є. Власенки, Гладкі, Щигельські та Лопухіни. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, . – 242 с., [4] арк. табл.

Мова видання: українська

Історичний період: Кін. 18 – поч. 20 ст.

До історії взаємин українського селянства, польської шляхти та російської аристократії в південних повітах Київської губернії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.

Категорії

Автор: Чернецький Євген Анатолійович (1972 р. –)

Географічний об’єкт: Київська губернія

Предмет: Селянство у 1784 – 1916 рр.