Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Військовий писар Андрій Семенович Товстик.

Військовий писар Андрій Семенович Товстик. – Київ : [б. в.], . – 145, [1] с.

Бібліотеки: НБУВ: ВС59298

Мова видання: українська

Історичний період: 1754 – 1768 рр.

Зб. док. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]; упоряд., передм. і комент. І. Л. Синяка; [редкол. : Павло Сохань (голова) та ін.].

63 документи 1754 – 1768 рр.

Категорії

Автор: Синяк І. Л.

Діяч: Товстик Андрій Семенович

Предмет: Збірки документів з історії козацтва та Запоріжжя