Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Корсак Р. В. Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи.

Корсак Р. В. Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи. – Львів, . автореф… д-ра істор. наук. – 32 с.
[Монографія] 2015.

Бібліотеки: НБУВ: РА412421 (автореф.) ВА809796 (моногр.)

Мова видання: українська

Історичний період: 2000 – 2012 рр.

Торговельно-економічний контекст співпраці (2000 – 2012 рр.). Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Корсак Роман Володимирович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Корсак Роман Володимирович

Предмет: Нові надходження