Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Україна і Велике Князівство Литовське в 14 - 18 ст.

Україна і Велике Князівство Литовське в 14 - 18 ст. – Київ: [б. в.], . – 90 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА777286

Мова видання: українська

Історичний період: 2013 р.

Політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі», міжнародна наукова конференція (3; 2013; Кам’янець-Подільський). ІІІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике Князівство Литовське в 14 – 18 ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі», 16 – 19 жовтня 2013 р., Кам’янець-Подільський: тези доп. / НАН України, Ін-т історії України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; [редкол.: Смолій В. (відп. ред.) та ін.].

Категорії

Предмети (2): Велике князівство Литовське, Доба занепаду (13 – 16 ст.)