Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Gudziak B. A. The 16-century muscovite church and patriarch’s Jeremia_2 journey to Muscovy 1588 – 1589: some comments concerning historiography and sources.

Gudziak B. A. The 16-century muscovite church and patriarch’s Jeremia_2 journey to Muscovy 1588 – 1589: some comments concerning historiography and sources. – HUS, , v. 19, p. 200 – 225.

Мова видання: англійська

Історичний період: 1588 – 1589 рр.

«Московська церква 16 ст. і поїздка патріарха Єремії_2 до Москви в 1588 – 1589 рр.: деякі коментарі відносно історіографії та джерел».

Категорії

Автор: Ґудзяк Борис (1960 р. –)

Діяч: Транос Єремія

Предмет: Церква у Московському царстві 16 – 17 ст.