Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Схід і Південь України: час, простір, соціум.

Схід і Південь України: час, простір, соціум. – [Т. 1] 2014. – 377 с.
[Т. 2] 2016.

Бібліотеки: ЦНБ: В355461/тт.

Мова видання: українська

Т. 1. [Лариса Буряк та ін.].

Т. 2: Матеріали до бібліографії / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.

Категорії

Предмет: Нові надходження