Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Саган Г. В. Суспільно-культурні зв’язки Югославії та України (1918 - 1991 рр.).

Саган Г. В. Суспільно-культурні зв’язки Югославії та України (1918 - 1991 рр.). – Львів, 2015. – 36 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА413243

Мова видання: українська

Історичний період: 1918 – 1991 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Саган Галина Василівна; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Саган Г. В.

Предмет: Нові надходження