Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Страшный Йосиф.

Страшный Йосиф. – КС, 1883 г., № 9-10, с. 39 – 87.

Мова видання: російська

Історичний період: 171 – 1882 рр.

Переклад з польського видання: Antoni J. Opowiadania historyczne. – Warszawa: 1882, ser. 3, t. 1, s. 171 – 221.

Максим Стемпковський згадується в 1598 р. як волинський шляхтич, руський, православної віри. Ян-Людвіг Ст. (помер в 1660 р.) – вже латинський кам’янецький єпископ.

Йосип Якович Ст. – друг Франца Ксаверія Браницького, в 1767 р. призначений до комісії по реформуванню кінноти. В 07.1768 р. Й.Ст. – обозний у війську Ф.Браницького на Поділлі; мав 2 битви з барськими конфедератами. З гайдамаками в 1768 р. не воював, але страти їх проводив дуже запопадливо, так що король не був з того задоволений. Мав бої з гайдамаками в 1769 р. В 1769 р. призначений регіментарем замість Ф.Бр. З 1772 р. – київський каштелян, потім київський воєвода. Купив маєток Лабунь, де замешкав, збудував палац (архітектор Шрейєр) та парк. Тут 2 рази гостив король Станіслав-Август (1781, 1787 рр.).

С. 81: «Особистих заслуг у нього не було ніяких, оскільки він все життя був тільки вірним знаряддям в руках свого пана [короля]». Помер в 1793 р. Палац в Лабуні зруйнований в 1799 р.

Категорії

Автор: Ролле Йосип Йосипович (1830 – 1894 рр.)

Діячі (3): Браницький Францішек Ксаверій (1730 – 1819 рр.), Понятовський Станіслав, Стемпковський Йосип

Географічний об’єкт: Лабунь

Предмети (2): Гайдамаки, Українські діячі