Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Справа „Польської організації військової” в Україні. 1920 – 1938 рр.

Справа „Польської організації військової” в Україні. 1920 – 1938 рр. – К.: Юг, . – 469 с. – (Совершенно секретно)

Бібліотеки: НБУВ: ВА759407

Мова видання: українська

Історичний період: 1920 – 1938 рр.

Зб. док. та матеріалів / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Голов. редкол. наук.-докум. сер. кн. „Реабілітовані історією”, Від. по розробці арх. ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ; [упоряд.: С. А. Кокін, Р. Ю. Подкур, О. С. Рубльов].

Категорії

Предмет: Нові надходження