Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сіренко С. В. Рибальство України другої половини XIX - початку XXI століття: знаряддя та способи лову, традиції, трансформації.

Сіренко С. В. Рибальство України другої половини XIX - початку XXI століття: знаряддя та способи лову, традиції, трансформації. – Київ, . – 22 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА412741

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Сіренко Сергій Васильович; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.

Категорії

Автор: Сіренко С. В.

Предмет: Нові надходження