Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.).

Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.). – Львів, . – 35 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА416504

Мова видання: українська

Суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації. Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Волощук Мирослав Михайлович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Волощук Мирослав М.

Предмети (2): Політичні події Київської Русі, Угорщина