Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець XIX - перша третина XX ст.).

Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець XIX - перша третина XX ст.). – Київ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА411695

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Святослав Вікторович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Категорії

Автор: Даниленко Святослав Вікторович

Предмет: Нові надходження