Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Тригуб О. О. Рід Туманських в історії України (кінець XVII - початок XX ст.).

Тригуб О. О. Рід Туманських в історії України (кінець XVII - початок XX ст.). – Чернігів, . – 19 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА414342

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Тригуб Олександр Олександрович; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка.

Категорії

Автор: Тригуб О. О.

Предмет: Нові надходження