Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Флёрова В. Е. Резная кость юго-востока Европы IX-XII веков: искусство и ремесло.

Флёрова В. Е. Резная кость юго-востока Европы IX-XII веков: искусство и ремесло. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. 256 с.

Мова видання: російська

Анотація (російською мовою):

По материалам Саркела – Белой Вежи из коллекции Государственного Эрмитажа.

Категорії

Автор: Фльорова Валентина Є.

Географічний об’єкт: Саркел

Предмет: Хозарський каганат