Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Литовська метрика. Кн. 561. Ревізії українських замків 1545 року.

Литовська метрика. Кн. 561. Ревізії українських замків 1545 року. – Київ: р. – 597 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1545 р.

Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. (Книга переписів № 4).

Підготував В. Кравченко; редкол: П. Сохань (відповідальний редактор), Г. Боряк, М. Крикун та ін. Наук. тов. ім. Шевченка в Америці, Наук. тов. ім. Шевченка в Україні, НАН України, Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Книга ревізій українських замків 1545 р. є звітом королівського ревізора про обстеження стану обороноздатності Володимирського, Луцького, Кременецького, Вінницького, Брацлавського і Житомирського замків та перевірку наявності у князів і шляхтичів привілеїв на маєтки-вислуги і мита. Джерело містить докладні описи місць розташування замків, стану збереженості іхніх веж, городень, мостів та інших замкових споруд, забезпеченості озброєнням та провіантом. Пам’ятка відображає суспільно-політичні, економічні та правові стосунки між різними станами населення Волині, Східного Поділля та Західної Київщини середини XVI ст., відбиває різноманітність структури сільського та міського населення цих регіонів, його повинності й податки, висвітлює характер торгівлі й митну політику держави. Мовою оригіналу джерело публікується вперше.

Категорії

Автор: Кравченко В. М.

Географічні об’єкти (5): Брацлав, Вінниця, Володимир, Житомир, Кременець

Предмети (5): Видання Литовської метрики, Документи з історії Луцька, Замки України, Збірники документів 13 – 16 ст., Книги переписів Литовської метрики