(RSS)
/ Stradomski J. - Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską

Stradomski J. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w.

Stradomski J. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w. Kraków: 2014. 369 s.

:

: 113 193 . ..

( ):

Prawosławna tradycja piśmiennicza jako składnik kultury literackiej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (w kontekście systemu literatury cerkiewnosłowiańskiej) 19

Nauczyciele języka słowiańskiego święci Konstantyn-Cyryl i Metody w rękopisach cerkiewnych w Polsce 61

Teolakta Ochrydzkiego komentarze do Ewangelii 73

Między pszenicą czasem i kąkol dobrze się miewa indeksy ksiąg prawdziwych i kłamliwych 87

Oto się zbliża początek boleści pisma apokaliptyczne i eschatologiczne prawosławnych Słowian 113

Bizantyńsko-słowiańskie teksty przeciwko mesalianom-bogomiłom 193

Do was to słowo, o podstępni rzymianie! grecko-słowiańska polemika z Kościołem łacińskim 215

Typikon Świętej Góry Ahtos 255

Mnicha Daniela z ziemi ruskiej peregrynacje do Ziemi Świętej 269

:

: 13 18 .

? !

1983 2019 .. (, , )


: 82

: 19.03.2018


i ii, ii
Ctrl+Enter.