Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Prezident Ilham Әliyev vә mәdәniyyәt (2008 – 2013).

Prezident Ilham Әliyev vә mәdәniyyәt (2008 – 2013). – .

Бібліотеки: НБУВ: В277533/1-2

Мова видання: азербайджанська

Історичний період: 2008 – 2013 рр.

Анотація (англійською мовою):

1-ci cild: Qәbullar, nitqlәr, çixişlar, görüş vә mәrasimlәr, sәfәrlәr, müsahibәlәr / [tǝrtibçilǝr: Lǝtifǝ Mǝmmǝdova, Mayıl Əhmǝdov, Əli Eyvazov; red. şurası: Lǝtifǝ Mǝmmǝdova (sǝdr) et al.].

Категорії

Предмет: Інші країни Азії