Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

"Претерпевший до конца спасен будет".

"Претерпевший до конца спасен будет". – Спб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, . – 260 с. – (Эпоха войн и революций; вып. 2)

Бібліотеки: НБУВ: ВА779224

Мова видання: російська

Історичний період: 1917 – 1922 рр.

Женские исповедальные тексты о революции и гражданской войне в России / [В. П. Шелепина и др.]; сост., [подгот. текстов, вступ. ст и примеч.] О. Р. Демидова; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге.

Категорії

Предмет: Джерела з історії СРСР (1917 – 1991 рр.)