Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Цебенко А. М. Православна церква в Чеських землях і Словаччині в 1945 р. - на початку XXI ст.: організаційний розвиток і діяльність.

Цебенко А. М. Православна церква в Чеських землях і Словаччині в 1945 р. - на початку XXI ст.: організаційний розвиток і діяльність. – Л., 2014. – 20 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА405227

Мова видання: українська

Історичний період: 1945 р.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Цебенко Андрій Михайлович; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав.

Категорії

Автор: Цебенко А. М.

Предмет: Нові надходження