Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648 – 1649.

Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648 – 1649. – Zabrze: Inforteditions, . — 310 s.

Мова видання: польська

Історичний період: 1648 – 1649 рр.

Анотація (англійською мовою):

Wstęp

1. Powstanie Chmielnickiego. Pierwsze walki z powstańcami na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego

2. Zimowa ofensywa kniazia Druckiego-Horskiego

3. Działania strażnika Wielkiego Księstwa Litewskiego Hrehorego Mirskiego

4. Wojsko i dowódcy litewscy w pierwszej połowie XVII wieku

5. Wojsko i dowódcy kozaccy

6. Kampania zimowa na Litwie w 1649 roku

7. Sytuacja polityczna i militarna na pograniczu litewsko-ukraińskim na początku 1649 roku

7.1. Dyslokacja wojsk litewskich

7.2. Starcia na pograniczu

7.3. Bitwa pod Zahalem

7.4 Bitwa pod Rzeczycą

8. Wojna 1649 roku

8.1. Oblężenie Zbaraża

8.2. Bitwa pod Zborowem

9. Kampania litewska 1649 roku

9.1. Chmielnicki zabezpiecza swoją północną flankę

9.2. Radziwiłł podejmuje decyzję o uderzeniu na Ukrainę

9.3. Armia litewska w roku 1649

9.4. Chmielnicki wysyła Krzyczewskiego przeciwko Litwie

9.5. Marsz armii litewskiej pod Łojów

9.6. Krzyczewski pod Rzeczycą

9.7. Kozacy zajmują Chołmecz

9.8. Niepokój w obozie litewskim

9.9. Krzyczewski obchodzi pozycje przeciwnika

10. Bitwa pod Łojowem 31 lipca 1649

10.1. Atak jazdy kozackiej na groblę

10.2. Kontratak konnicy litewskiej

10.3. Krzyczewski oskrzydla armię litewską

10.4. Atak Pawłowicza i Komorowskiego na tyły Kozaków

10.5. Grupa Podobajły forsuje Dniepr

10.6. Rozbicie taboru kozackiego

10.7. Ostatnia walka Krzyczewskiego

Zakończenie

Aneksy:

I. List króla Jana Kazimierza do hetmana polnego litewskiego, księcia Janusza Radziwiłła

II. O zniesieniu Krzyczewskiego

III. List Janusza ks. Radziwiłła do króla o bitwie pod Łojowem

IV. Aneks do wojny pomiędzy Polską a Kozakami i Tatarami (aus Theatri Europaei, vol VI)

Przypisy

Spis map i schematów

Категорії

Автор: Бернацький Вітольд

Предмет: Воєнні дії у 1648 – 1654 рр.