Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Наулко В. І. Пошуки. Роздуми. Студії.

Наулко В. І. Пошуки. Роздуми. Студії. – К.: Український письменник, . – 391, [32] с.: фотогр.

Бібліотеки: НБУВ: ВА758500

Мова видання: українська

Зб. наук. праць до 80-річчя від дня народж. / Всеволод Іванович Наулко; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ. славіст. ун-т.

Від автора 3

Замість передмови (короткий нарис життя і творчої діяльності ювіляра) 5

Мемуарні праці

Дім на розі Лютеранської і Круглоуніверситетської 19

Cімдесят років на стадіоні “Динамо” 29

Роздуми про минуле і сучасне 33

Мої університети 40

Дорогами світу 52

Незабутній Рильський 67

Слово про друга 70

Зустрічі з Володимиром Станком 75

Ярослав Романович Дашкевич: людина і вчений 78

Фахові публікації

Український етнос у часі і просторі 93

Грузинское население на Украине по статистическим и историко-этнографическим источникам 106

Естонці в Україні 118

Сучасне і традиційне у весільних обрядах угорців Закарпаття 126

Украинская этническая группа Канады 132

Исторический очерк формирования молдавского населения Украины 154

З історії шведсько-українських зв’язків 169

Особливості культури та побуту чеського і словацького населення України в аспекті міжетнічних взаємин 178

Євреї у контексті сучасних етнічних процесів в Україні 190

Сучасні дослідження хорватських етнографів 203

Село на нашій Україні: сучасний стан, проблеми, тривоги 221

Нові відомості про Де ля Фліза в архівах Франції та України 236

Етнодемографічний розвиток людства і слов’янський світ 250

Павло Чубинський – Федір Вовк: естафета поколінь 264

“Шляхетність торкається не лише походженняю…” (про листи Марка Антоновича і трохи більше) 274

Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра 294

Питання походження народів і дипломатія 305

Передмова до листування М. Грушевський – Ф. Вовк 314

Сучасні тюркські етноси в Україні 325

Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України 334

Рецензії

Цікава і потрібна, але не безпомилкова праця 343

Скільки “батьків” у етнології 349

Хронологічний покажчик друкованих праць В. І. Наулка 357

Категорії

Автор: Наулко Всеволод Іванович (1933 – 2018 рр.)

Предмети (3): Демографія українців, Загальні праці з етногенезу українців, Збірки праць окремих істориків