Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гарбарук А. С. Польські громадсько-культурні товариства у західному регіоні України (1991 – 2013 рр.).

Гарбарук А. С. Польські громадсько-культурні товариства у західному регіоні України (1991 – 2013 рр.). – Луцьк, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА412518

Мова видання: українська

Історичний період: 1991 – 2013 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гарбарук Альона Сергіївна; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки.

Категорії

Автор: Гарбарук А. С.

Предмет: Нові надходження