Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Південь України у вітчизняній та європейській історії.

Південь України у вітчизняній та європейській історії. – [Т. 2] Одеса : Астропринт, . – 340 с. : іл.
[Т. 3] 2016.

Бібліотеки: НБУВ: ВА784838 (т. 2) ВА806935 (т. 3)

Мова видання: українська

Історичний період: 2014 р.

Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 – 26 верес. 2014 р.) / НАН України, Ін-т історії України [та ін.]; [редкол.: Дорофєєв В. С. (голов. ред.) та ін.].

Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15 – 16 верес. 2016 р., м. Одеса / Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури [та ін.].

Категорії

Предмет: Нові надходження