Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Пам’ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка.

Пам’ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. – 2015.

Бібліотеки: ЦНБ: ВС61696

Мова видання: українська

Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н. е. Колекція О. В. Горілого : [нариси, альб.] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка.

Категорії

Предмет: Нові надходження