Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Zieliński L. Pamiątki historyczne krajowe.

Zieliński L. Pamiątki historyczne krajowe. – Lw.: druk.Pillera, . – 146 s.

Мова видання: польська

Анотація (англійською мовою):

Opisanie aktu samej koronacyj Stanisława Augusta. (Z rękopisu znajdującego się w moim zbiorze. Opisanie tego aktu było drukowane po koronacyi Stanisława Augusta. Oryginał, dość rzadki, znajduje się w księgozbiorze Ossolińskich we Lwowie) 1

Ceremoniał inwestitury jo. Piotra de Biron, dziedzicznego książęcia kurlandskiego i semigalskiego, jo. Ernesta, syna, swoim i ojca swojego imieniem odbieranej r.1764, 31 grudnia 30

Historyja prawdziwa Bohdana Chmielnickiego, gdy był pod Zbarażem i Zborowem (ze starego rękopisu) 40

Księga dziejów, czyli historyje, z dispozycyi i rozkazu przewielebnych przełożonych prowincyi ruskiej z. ś. Bazylego w monasterze lwowskim pod tytułem ś. Jerzego dla pamiątki starożytności i dawności tego monasteru zebrane i spisane (Oryginał znajduje się w archiwum klasztornem kw. Bazyłianów we Lwowie) 75

Primus Truber, oraz wiadomość o niektórych drukarniach sławiańskich i dziełach tamże wydany. Z rękopismów ks. B. Kompaniewicza 109

Категорії

Автор: Зелінський Людвік (1808 – 1873 рр.)

Діячі (2): Понятовський Станіслав-Август (1732 – 1798 рр.), Хмельницький Богдан (біля 1595 – 1657 рр.)

Географічні об’єкти (3): Збараж, Зборів, Собор св. Юра у Львові

Предмет: Мемуари 1648 – 1783 рр.