Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мыц В. Л. О пребывании «черкесов» в Крыму.

Мыц В. Л. О пребывании «черкесов» в Крыму. – «Проблемы истории Крыма», Симферополь, 1991 г., т. 1, с. 81 – 82.

Бібліотеки: ЦНБ: В338048/1

Мова видання: російська

Історичний період: 1989 р.

Раніше питання зводилось до інтерпретації співзвучних адигам топонімів Криму (Черкес-Кермен…). П.Кеппен вважав, що ці назви походять від імен людей, а компактного адизького населення в Криму не було. Але в Алушті на території фортеці в 1989 р. відкрито адизький комплекс 14..15 ст.; на городищі Пампук-Кая (яке цілком згоріло в к.13 ст.) є керамічний комплекс 14..15 ст., подібний до адигів. Можа припустити, що городище відновлене іншим народом.

Категорії

Автор: Миц Віктор Леонідович

Діяч: Кеппен Петро Іванович

Географічні об’єкти (2): Алушта, Крим

Предмет: Національні групи населення Кримського ханства