Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Орлов В. М. Нові релігійні течії: історіографія 1960-х років - початку XXI століття.

Орлов В. М. Нові релігійні течії: історіографія 1960-х років - початку XXI століття. – Черкаси, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА410049

Мова видання: українська

Історичний період: 1960 р.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Орлов Владлен Миколайович; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького.

Категорії

Автор: Орлов В. М.

Предмет: Нові надходження