Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Науковий вісник Національного музею історії України [1-1].

Науковий вісник Національного музею історії України [1-1]. – К.: р., вип. 1, ч. 1 – 316 с.

Мова видання: українська

Збірка наукових праць матеріалів щорічної науково-практичної міжнародної конференції Національного музею історії України у 2015 р.

Давня історія та археологія

Тетяна Радієвська Нові надходження доби каменю в археологічному зібранні НМІУ 9

Олена Якубенко Антропоморфна пластика з трипільського поселення Коломийщина ІІ 18

Андрій Дубяга Колекція кам’яних сокир катакомбної спільноти з фондів Слов’янського краєзнавчого музею 32

Сергій Діденко, Олександр Шелехань Нові знахідки скіфських архаїчних кинджалів у зібранні НМІУ 34

Юрій Грицик До питання реконструкції кінської вузди із кістяними елементами зі скіфських курганів біля села Будки Сумської області 42

Ольга Пукліна Скляний парфумерний посуд з Ольвії із зібрання Національного музею історії України 50

Ірина Мезенцева Теракоти з розкопок Ольвії у колекції НМІУ (за матеріалами експозиції) 55

Марина Хомчик, Юрій Бут Кам’яні вироби античного часу у зібранні НМІУ 61

Ольга Стрельник Привіски з радимичських курганів поблизу с. Антонівка Чернігівської губернії в колекції НМІУ 68

Марина Стрельник, Юлія Безкоровайна Давньоруські підвіски-амулети заклинальної магії (Х–ХІІІ ст.): їхнє місце в костюмі та семантика (за матеріалами НМІУ) 76

Олексій Дудко Давньоруське поселення в селі Смяч за археологічними знахідками з колекції Щорського історичного музею Чернігівської області 83

Вивчення музейних зібрань нового та новітнього часу

Олена Родіонова, Тамара Мироненко Київське акціонерне товариство шоколадно-цукеркової фабрики «Валентин Єфімов» за матеріалами НМІУ 88

Ганна Рафальська З історії одного експоната (перехідний кубок м. Києва з футболу кін. 1940–1950 рр.) 95

Марія Срібна Нарукавні емблеми добровольчих батальйонів з фондової колекції НМІУ 100

Ірина Пуля Морське судноплавство у транспортній системі України (за матеріалами Одеського, Іллічівського та Маріупольського морських торговельних портів у зібранні НМІУ) 106

Олександр Лук’янов Батальйони територіальної оборони під час проведення антитерористичної операції на Сході України (на основі матеріалів, переданих бійцями 11-го батальйону «Київська Русь») 111

Аліна Романік Феномен військового капеланства в зоні бойових дій на Сході України (за матеріалами фондової колекції НМІУ) 117

Філателістичні та філокартичні музейні зібрання

Вікторія Гуртова Марки поштові 1923 р. як засіб благодійної допомоги голодуючим в Україні (за матеріалами НМІУ) 121

Тетяна Форманюк Релігійні свята українців на поштових картках та марках у колекції НМІУ 126

Тетяна Форманюк Шевченкіана на поштових марках та картках з колекції НМІУ 132

Сфрагістичні музейні колекції

Олена Родіонова Особисті печатки видатних діячів України середини ХІХ – початку ХХ ст. зі сфрагістичної колекції НМІУ 138

Вексилологічні музейні колекції

Антон Богдалов Прапори з колекції Музею визвольної боротьби України (м. Прага) в колекції НМІУ 144

Нумізматичні музейні колекції

Ліана Вакуленко, Зінаїда Зразюк Монети античних міст Тіри та Ніконія в нумізматичному зібранні НМІУ. Колекція В. Гріньковського 153

Андрій Бойко-Гагарін Монети середньовічної Болгарії в колекції НМІУ 161

Валентина Дубіцька Грошовий обіг в українських землях XIV–XVI ст. (за результатами аналізу складу скарбів з нумізматичного зібрання НМІУ) 166

Олексій Комар До проблеми датування грошових злитків київського типу 173

Історія України

Володимир Омельчук Участь козацької старшини в обранні архімандрита Києво-Печерської лаври за правління К. Розумовського 179

Марина Бардік До історії оновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври у 20–30-х рр. ХІХ ст. 184

Олександр Кучерук Питання функціонування української мови в діяльності Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918) 187

Олена Буняк Генеральний план реконструкції міста Києва 1935 р. (за матеріалами періодичних видань) 192

Павло Боровець Німецькі археологічні альбоми кінця XIX – першої половини XX ст. у фондах кафедри археології КНУ імені Тараса Шевченка 197

Історичне джерелознавство: публікації джерел

Ірина Ходак Ікона «Св. Юрій-змієборець» XVI ст. з колекції НМІУ: історія придбання 199

Володимир Іванченко Сильвестр Сильвестрович Магура: доля археолога у часи Великого терору 206

Світлана Сорокіна, Оксана Завальна, Тетяна Радієвська Музей до- і ранньої історії у Києві (1942–1943): структура та персональний склад 210

Анна Яненко Святогірський філіал Державного історикокультурного заповідника «Всеукраїнський музейний городок» 230

Олександр Каряка М. О. Макаренко та перші спроби перетворень в Ольвійській експедиції 235

Ганна Філіпова Роль О. Меншикова у розбудові Києва в першій четверті XVIII століття (на прикладі пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) 240

Археологія України

Дмитро Пефтіць Матеріали доби бронзи та раннього залізного віку з розкопок на г. Юрковиці 244

Андрій Оленич, Дмитро Бібіков Керамічний комплекс гончарного горна з посаду давньоруського Вишгорода (за матеріалами 2013 р.) 250

Всеволод Івакін, Дмитро Бібіков, Іван Зоценко Колекція металевих виробів з розкопок вишгородського гончарного посаду 2013–2015 рр. 256

В’ячеслав Крижановський Залишки давньоруських будівель, знайдені під час розкопок по вул. Михайлівській, 10–12 у м. Києві 265

Василь Чекурков, Олексій Войтюк Археологічні джерела литовсько-польської доби за результатами розкопок Є. Пламеницької на території Кременецького замку в 1973–1975 рр. 271

Леся Чміль До питання про гончарне виробництво на Старокиївській горі у XVI–XVII ст. (за матеріалами розкопок 1936 р.) 276

Федір Юхно Козацькі люльки з Батурина 282

Категорії

Предмети (2): Збірники статей музейної тематики, Київський історичний музей