Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Szporluk R. National history as a political battleground: the case of Ukraine and Belorussia.

Szporluk R. National history as a political battleground: the case of Ukraine and Belorussia. – «Russian empire: some aspects of tsarist and soviet colonial practices», Cleveland, , p.

Мова видання: англійська

«Національна історія як поле політичної боротьби: випадок України і Білорусії».

Категорії

Автор: Шпорлюк Р.

Предмети (2): Інші питання історіографії, Історіографія Білорусії