Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дзис-Райко Г. А. Надлиманское городище ІV-ІІІ вв. до н.э. в Нижнем Поднестровье.

Дзис-Райко Г. А. Надлиманское городище ІV-ІІІ вв. до н.э. в Нижнем Поднестровье. – Одесса : Смил, 2012. – 263 с. : рис., табл. – (Материалы по археологии Северного Причерноморья : серия; № 3)

Бібліотеки: ЦНБ: ВС58102

Мова видання: українська

Г. А. Дзис-Райко, С. Б. Охотников, Е. Ф. Редина; Нац. акад. наук Украины, Одес. археол. музей.

Категорії

Автор: Дзис-Райко Г. А.

Предмет: Нові надходження