Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Крамар Ю. В. Національно-культурна та релігійна політика урядів Польщі на Волині (1921 – 1939 рр.).

Крамар Ю. В. Національно-культурна та релігійна політика урядів Польщі на Волині (1921 – 1939 рр.). – Львів, 2015. – 40 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА419457

Мова видання: українська

Історичний період: 1921 – 1939 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Крамар Юрій Вікторович; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.

Категорії

Автор: Крамар Ю. В.

Предмет: Нові надходження