Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка [1].

Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка [1]. – Каховка-Херсон: Гілея, 2016 р. – 200 с.

Бібліотеки: ЦНБ: СО34638

Мова видання: українська

Історичний період: 2016 р.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка», 16 – 17 вересня 2016 р. / Виконком Кахов. міськради [та ін.].

Аносова Ю. П. Розвиток освіти херсонського краю на прикладі міст Херсон та Каховка

Базака Р. В. Анархістсько-повстанські часописи Кіровоградщини 1918–1919 рр. у боротьбі за вольності та права селян і робітників

Базилевич В. І. Авіація у боях в районі переправи Берислав – Каховка: 1941 і 1943 роки

Баталкіна В. І. Історія будівництва Каховської ГЕС в живописній творчості Іллі та Олексія Бурлай

Безух Ю. В. Пошукова робота з виявлення місць військових поховань учасників боїв на Нікопольському плацдармі

Боса Л. Г. Таврійськими шляхами О. Афанасьєва-Чужбинського (з експедиційних матеріалів 2011–2013 років)

Василевич А. В. Навчально-методичне та матеріальне забезпечення морехідних навчальних закладів Херсонщини (ХІХ – початок ХХ ст.)

Вовчук Л. А. Австрійські консули на Херсонщині (1785 – 1804 рр.)

Гаврилюк Г. М. Трудова підготовка учнів на Херсонщині: історія та персоналії

Гапон А. В. Правова освіта і виховання студентів та учнівської молоді: регіональний погляд

Гоманюк Н. А. Винная карта Таврии: исторические и географические названия в сортименте винодельческой промышленности Юга Украины

Гончар М. В. Щоденники учителя Каховського міністерського училища Г. Ф. Младьонова як джерело дослідження сфери освіти провінційного містечка початку ХХ століття

Гребенников В. Б., Клюшинцев В. М. Поселення пізньої бронзи на лівобережжі Бузького лиману

Данилова О. І. Професійно-технічна освіта Херсонщини у 50-60 роках ХХ століття

Добровольська Л. В. Дошкільні навчальні заклади в системі освіти Херсонщини у період незалежності України

Жорова І. Я. Професійний розвиток педагогів у системі науково-освітніх координат КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»: від витоків до сьогодення

Капарулін Ю. В. Діяльність Каховського відділення ТЗЕТ у 1925–1927 роках

Карнацька М. В., Криклива Н. В. Культурні надбання Півдня України та Таврії. Погляд крізь віки

Кирилюк Ф. М., Мельник В. М. Політична антропологія Скіфської держави

Комарніцький О. Б. Громадсько-політична робота студентів Херсонського ІНО (ІСВ, педінституту)

Коробов В. К. Проект розробки комплексної соціологічної і культурно-географічної характеристики Каховки

Кузьменко В. В. Видана освітянка Таврійського краю…

Ломака О. А. Етномовна ситуаціяв сільській місцевості Кіровоградщини в 50-х – 90-х роках ХХ століття

Макієнко О. А. Документальна спадщина земських установ Херсонщини: досвід археографічного опрацювання

Мальчикова Д. С., Васько Г. В. Промисловий комплекс м. Каховки та його роль у регіональному розвитку Херсонської області

Машкова О. В., Подберезня І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку Таврійського туристичного кластеру

Мельник В. М. Кочівники як етнічний суперстрат у процесі етногенезу українців: політико-антропологічний аналіз

Михайловський Т. О. Американська адміністрація допомоги (АРА) на Дніпровщині (1922 – 1923 рр.)

Неділько А. Г. Витовтова митниця – пам’ятка початку XV століття: проблеми локалізації та сучасного стану

Олексюк О. В. «Шануймо свої самоцвіти!» (нарис про культурно-просвітницький рух на Херсонщині з 1886 по 2016 роки)

Оленковський М. П. Історія найдавнішого заселення Каховщини (кам’яний вік)

Погромський В. О. Висвітлення діяльності американських гуманітарних організацій за часів голоду 1921-23 рр. на сторінках газети «Червоний Миколаїв» («Красный Николаев») за 1921 р.

Покалюк В. В. Херсонський сільськогосподарський технікум у 20-ті роки ХХ ст.: формування студенського складу, навчальна та науково-дослідна робота

Примакова В. В. В. О. Чабаненко: мистецтво жити

Прохоров Д. А. Історія розвитку системи народної освіти євреїв і караїмів Таврійської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. в архівних документах

Сандул В. А. Каховському водосховищу – 60. Сьогодення і проблеми в розрізі адаптації Національного водного законодавства згідно договору про асоціацію з ЄС

Селецький А. А. Вилучення продовольства у громадських господарств німецькими військовими частинами у грудні 1943 – січні 1944 рр.

Сидьолкіна С. Л. Межова книга Перекопського повіту Новоросійської губернії «Новозаселяемых деревень Каховки и Никольской» володіння поміщика, полковника Д. М. Куликовського як історичне джерело

Симоненко О. В. До ювілею Херсонської археологічної експедиції

Скавронський П. С. Пам’ятні книжки Таврійської губернії – джерело знань з краєзнавства Каховки та Каховської волості

Слюсаренко Н. В. Народна освіта в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Снитко І. О. Територіальні кордони Ольвійської держави та її просторова структура

Солодовник А. О. Особливості розвитку морської освіти на Херсонщині: історико-педагогічний аспект (1944-2016 рр.)

Сусоров В. Д. Відродження і розвиток фізкультури та спорту на Каховщині у повоєнний період (1946 – 1950 рр.)

Ташкевич Л. Л. Сіра українська худоба – національне надбання України, окраса і гордість Таврійського краю: фольклор, історія, сучасність

Ташкінова О. М. Втрачена назавжди

Терновий І. Ф. Доленосна виставка 1896 року

Ткаченко В. І. Мовна освіта на Півдні України в ІІ половині ХХ ст.

Тригуб О. П. Єпископ Феодосій (Кірика) у житті православної церки на Херсонщині (1920 – 30-ті роки)

Федорченко О. В. Переселення колгоспного селянства до Нижньосірогозького району в 1949 – 1952 рр.

Хавер Н. П. Подвиг Володі Загноя

Цивильский Ф. И. Населенные пункты междуречья Белозерки и Ингульца до основания Херсона

Цуркан І. М. Фестивальний туризм та перспективи його розвитку на Херсонщині

Черемісін О. В. Епістолярна спадщина іноземців про Південь України наприкінці ХVIIIХІХ ст.

Чечина В. В. У пошуку нового, цікавого, нестандартного (з досвіду науково-просвітницької роботи Каховської філії Херсонського обласного краєзнавчого музею)

Шевченко Б. Л. Від Вольностей Війська Запорозького – до Маловисківського району Кіровоградської області

Шеін С. С. Деякі питання зовнішніх відносин регіону Північного Причорномор’я в античну добу. Скіфський похід Зопіріона

Яблонська А. М. Із досвіду краєзнавчих досліджень Нижньої Наддніпрянщини (автоетнографічні студії)

Якубова Т. А. Провенієнції з бібліотек Херсонщини: книгознавчі особливості

Категорії

Географічні об’єкти (3): Каховка, Таврія, Херсонська область

Предмети (2): Збірники історичних праць, Краєзнавство України