Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М. С. Грушевського.

Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М. С. Грушевського. – .

Бібліотеки: НБУВ: ВА808513

Мова видання: українська

Історичний період: 2016 р.

17 вересня 2016 р., Острог : тези доп. / Нац. ун-т „Остроз. акад.”, Ін-т дослідж. укр. діаспори, Ф-т міжнар. відносин, Укр. іст. т-во.

Категорії

Предмет: Нові надходження