Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131 (1645 - 1668).

Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131 (1645 - 1668). – Warszawa: . – ss. 532.

Мова видання: польська

Історичний період: 131 р. н.е.

Prezentowana księga Metryki Litewskiej powstała w wyniku działalności kancelarii mniejszej Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1656-1662, czyli w okresie pełnienia urzędu podkanclerzego przez Kazimierza Leona Sapiehę (6 III 1645-19 I 1656), Krzysztofa Zygmunta Paca (nominat na podkanclerstwo od ok. 16 VIII 1656 do 2 III 1658) i Aleksandra Krzysztofa Naruszewicza (marzec 1658-21 VI 1668).

Категорії

Автор: Рахуба Анжей (1951 р. –)

Предмет: Видання Литовської метрики