Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України.

Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України. – К.: р. – 58 с.

Мова видання: українська

Матеріали круглого столу 21.03.2012 р.

Геннадій Боряк. До питання про створення зведеного реєстру українських актів ХІІІ – XV ст. 4

Андрій Блануца. Ідея відродження видавничого проекту «Пізньосередньовічні джерела з історії України та Литовська Метрика» 8

Олег Дячок. Пропозиції, висловлені в ході роботи круглого столу «Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації» 11

Ірина Ворончук. Зауваження щодо підготовки джерельних видань з історії середньовічної та ранньомодерної України 12

Владислав Берковський. Державна програма видання пам’яток історії України: зміст і механізми реалізації 16

Ігор Тесленко. Першочергові завдання робочої групи: кілька зауваг до виступів попередників 20

Дмитро Ващук. Матеріали Литовської Метрики: український сегмент дослідження 22

Лариса Жеребцова. Пропозиції щодо видання Литовської Метрики 24

Дмитро Вирський. Пропозиції «від наративу»: про перспективи публікації історіографічних / вчених пам’яток пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу 27

Володимир Поліщук. Пропозиції до колективної співпраці істориків навколо публікації джерел з історії України XIV–XVІ ст. 35

Орест Заяць. Пропозиції щодо створення Центру підготовки та публікації джерел 38

Петро Кулаковський. До питання про пріоритетність та методи уведення до наукового обігу пізньосередньовічних та ранньомодерних історичних джерел 41

Владислав Безпалько. Рекомендації для створення Центру по виданню джерел XIV–XVI ст. 48

Віктор Атаманенко. Про можливі напрямки реалізації проекту видання джерел пізньосередньовічної історії України 50

Василь Кононенко. Пропозиції до створення бази опублікованих джерел з історії Гетьманщини 53

Категорії

Предмети (3): Джерелознавство 13 – 16 ст., Джерелознавство 1553 – 1647 рр., Дослідження Литовської метрики