Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Зайончковский А. «Летопись кипчакской степи» (Теварих-и Дешт-и Кипчак) как источник по истории Крыма.

Зайончковский А. «Летопись кипчакской степи» (Теварих-и Дешт-и Кипчак) как источник по истории Крыма. – «Восточные источники по истории юго-восточной и центральной Европы», М., Наука, г., т. 2, с. 10 – 28.

Бібліотеки: НБУВ: В318967/тт.

Мова видання: російська

Історичний період: 1778 – 1966 рр.

Складена турецьким істориком Абдуллахом ібн Різваном (який уславився як автор історії Єгипту). В основу критичного видання 1966 р. покладено турецьку копію 1778 – 1779 рр. Праця містить опис Кипчацького степу, генеалогію кипчаків (кримських ханів), історію кримських ханів від Хаджи-Гірея до Інаєт-Гірея (1637 р.). Особлива увага приділена подіям п.17 ст., війнам Мухамед-Гірея з Джанібек-Гіреєм (ці відомості не використані в історіографії). Дана праця – важливе джерело, більш раннє, ніж Наїма та «Сім планет».

Категорії

Автор: Зайончковський Ананій (1903 – 1970 рр.)

Діячі (7): Абдуллах ібн Різван, Джанібек-Гірей (1568 – 1636 рр.), Інаєт-Гірей, Мехмед 3-й Гірей (1584 – 1629 рр.), Наїма Мустафа, Сеїд Мухамед Риза (– 1756 р.), Хаджи-Гірей (кін. 14 ст. – 1466 р.)

Географічний об’єкт: Єгипет

Предмет: Джерелознавство Кримського ханства