Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Києвознавчі читання.

Києвознавчі читання. – Київ: Фоліант, . – 475 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА782241

Мова видання: українська

Історичний період: 200 – 250 рр. н.е.

Історичні та етнокультурні аспекти: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг.; [ред. кол.: О. П. Реєнт (голова) та ін.; упоряд. О. П. Гончаров, Н. В. Терес].

Категорії

Предмет: Збірники праць про Київ