Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Титаренко Д. М. Культурне життя в Україні під час нацистської окупації (зона військової адміністрації).

Титаренко Д. М. Культурне життя в Україні під час нацистської окупації (зона військової адміністрації). – Львів, . – 37 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА410493

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Титаренко Дмитро Миколайович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Титаренко Д. М.

Предмет: Нові надходження