Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Kurzej M. Kościół Bernardynów w Leszniowie - nieznane dzieło Jana Wolffa.

Kurzej M. Kościół Bernardynów w Leszniowie - nieznane dzieło Jana Wolffa. – SKW, 2006, t. 6, s. 23 – 40.

Мова видання: польська

Категорії

Автор: Кужей Міхал

Діяч: Вольф Ян

Географічний об’єкт: Лешнів

Предмет: Пам’ятки архітектури України: окремі населені пункти