Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Киреева Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с с.19 в. до 1917 г.

Киреева Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с с.19 в. до 1917 г. – М.: Наука, г. – 216 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА409019

Мова видання: російська

Історичний період: 1917 р.

Становлення історіографії як самостійної дисципліни. Автори історіографічних творів. Термін «історіографія» і предмет історії історичної науки в розумінні істориків дореволюційної Росії. Проблема періодизації російської історіографії. Дореволюційні історики на шляху до вивчення історіографічних напрямків.

Є про праці В.С.Іконникова, Д.І.Багалія.

Категорії

Автор: Киреєва Раїса Олександрівна (1929 р. –)

Діячі (2): Багалій Дмитро Іванович (1857 – 1932 рр.), Іконников Володимир Степанович (1841 – 1923 рр.)

Предмети (2): Інші питання історіографії, Історіографія Росії