Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

В. М-чъ Из старых бумаг Холмского архива.

В. М-чъ Из старых бумаг Холмского архива. – КС, г., № 2, с. 453 – 460.

Мова видання: російська

Історичний період: 1796 – 1801 рр.

1. [1796 р.] Промова митрополита (здогадно – С.Сестренцевича) під час вступу на престіл імператора Павла_1 / переклад з польської.

2. 14.05.1801 р. Лист протоархімандрита ордену св.Василя Великого (Юстина Гусаковського?) до генерального прокуратора / переклад з латинської.

3. [1790-ті рр.] Промеморія генерального попечителя руської церкви (в Римі) (Геронтія Лисовського?) про стан уніатської церкви в Речі Посполитій під час її розділів.

Категорії

Діячі (4): Богуш-Сестренцевич Станіслав (1731 – 1826 рр.), Гусаковський Ю., Лисовський Г., Павло_1

Географічний об’єкт: Холм

Предмети (2): Інші питання історії уніатської церкви 1648 – 1783 рр., Публікації окремих документів 1648 – 1783 рр.