Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мартюк А. С. Історико-правові засади декабристського руху в Україні у першій половині XIX століття.

Мартюк А. С. Історико-правові засади декабристського руху в Україні у першій половині XIX століття. – К., . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА405017

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартюк Аліна Сергіївна; Нац. акад. внутр. справ.

Категорії

Автор: Мартюк А. С.

Предмет: Нові надходження