Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Нагорна Л. П. Історична культура.

Нагорна Л. П. Історична культура. – Київ : 2014. – 379 с.

Бібліотеки: ЦНБ: ВА785128

Мова видання: українська

Концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса.

Категорії

Автор: Нагорна Лариса П.

Предмет: Нові надходження