Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чорна Н. М. Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х - 2014 рр.

Чорна Н. М. Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х - 2014 рр. – Київ, 2015. – 36 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА414524

Мова видання: українська

Історичний період: 1990 – 2014 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Чорна Наталія Миколаївна; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Категорії

Автор: Чорна Н. М.

Предмет: Нові надходження