Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: . – 171 с. – (Серія Історична ; вип. 4)

Бібліотеки: НБУВ: ВА775468

Мова видання: українська

Бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка; [уклад.: А. П. Іржавська, О. З. Силка; наук. ред. Г. М. Голиш].

Категорії

Предмети (3): Інші країни Азії, Країни Америки, Країни Африки